Hindi wastong paggamit ng pinagkukunang yaman

Likas-kayang Paggamit — tumutukoy sa paggamit ng mga yamang likas sa paraang makapagbibigay ang mga ito ng lubos na kapakinabangan ngunit hindi manganganib na maubos sa pamamagitan ng paggamit ng biological resource, konserbasyon, at integrasyon ng konserbasyon at likas-kayang paggamit ng biological diversity.

Kung huli na ang lahat?

Paano ang pangangalaga at wastong paggamit ng mga likas na yaman ng bansa sa pilipinas?

Lagi na lang kasi ang may puhunang mangampanya o sa madaling salita mga taong may kwarta na ipapa mudmod na syang tatapal sa kanyang kakulangan sa kakayahang maging pinuno ang na iluloklok sa pwesto. Absolute Scarcity — absolute ang kakapusan kapag nahihirapan ang kalikasan at tao na paramihin at pag-ibayuhin ang kapakinabangan ng pinagkukunang-yaman.

Di kasi talaga matuto ang karamihan ng Pilipino na bumoto ng karapat dapat na mamuno kahit man lang sa kanilang baranggay.

Paano na kung bigla nalang itong kunin? Kapital — tumutukoy sa mga bagay na nilikha ng tao na ginagamit sa proseso ng produksyon tulad ng makinarya at iba pang mga kagamitan at imprastruktura.

Relative Scarcity — relative ang kakapusan kapag ang pinagkukunang-yaman ay hindi makaagapay sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Halimbawa rito ay ang mga kabundukan, karagatan, kagubatan, mga lawa, ilog at pati na yaong mga mineral na mahuhukay sa ilalim ng mga lupa.

Paano pinagbubuti at pinahuhusay ng kasalukuyang pamahalaan ang edukasyon sa bansa? Naniniwala ako sa kasabihan na isinusulat ng isang kauna-unahang syentipiko at manunulat,na si Rachel Carson," no organism in biological history has survived for long if its environment became in some way unfit for it.

Kailan pa tayo kikilos? Ang Pilipinas ay sagana sa mga pinagkukunang yaman tulad ng yamang lupa na makukuha sa mga bundok, kabundukan, talampas, burol, kapatagan, lambak atbp ; yamang tubig na makukuha sa mga karagatan, dagat, lawa, ilog, sapa, golpo, batis atbp.

Binubuo nito ang lakas-paggawa ng isang bansa.

Mga Uri ng Likas na Yaman

Kung ang sinasabi ng kasulukuyang administrasyon ay lumakas ang ekonomiya maaring totoo pero eto po ay mararamdaman lang ng mga taong namumuhunan ang mayaman ay lalong yumayaman sa dahilang ang mga malalaking negosyante ay pinu-protektahan ng batas ng korporasyon sa pamamagitan ng di patas na pag kwenta ng buwis na dapat bayaran sa gobierno kung saan ang lahat ng gastos ng kumpanya ay binabawas sa kabuuang kita bago pa kwentahin ang buwis na ibabayad sa gobierno.

Bunga ng di-balanseng ugnayan na ito ang kakapusan. Karamihan ng mga lupa sa pilipinas ay ginagamit sa agrikultura. Maraming nakukuhang tabla at langis, aromatiko mula sa mga punong diptercarp. Photos courtesy of google images.

Ang likas na yaman tulad ng mga yamang lupa, lupain o hilaw na materyal ay likas na mga bagay na makikita sa kapaligiran na may mga likas na anyo--ibig sabihin ito ay mga bagay na hindi kayang likhain ng tao. Yamang Di-napapalitan — ay mga yamang matapos katasin ay hindi agad napapalitan ng kalikasan.

Sabay natin itong ayusin at simulan sa atingmga sarili. Paano na ang susunod na henerasyon? Tinatayang umaabot ng Ngunit, masakit isipin na ang kalikasan na ating pinahahalagahan ay unti-unti nang nawawala. Karaniwang itinatanim dito ay palay, mais, prutas, gulay, kape, at kakaw. Dahil sa kakapusan, kailangan ng tao ang wastong pagpili sa mga bagay na nais niyang bilhin.Kakapusan – tumutukoy sa isang sitwasyonkung saan limitado o hindi sapat ang mga pinagkukunang-yaman upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao.

Maaksayang paggamit ng pinagkukunang-yaman; kailangan ng tao ang wastong. paglilinang at wastong pangangalaga ng mga likas na yaman ang makatutugon sa materyal na Ang paglinang at paggamit ng mga likas na yaman ay ginagawa sa matalinong paraan.

TANDAAN MO Mahalaga ang mga pinagkukunang-yaman sa kaunlaran ng bansa. Ano ang. Wastong pagpapahalaga ng pinagkukunang-yaman Tatlong paraan sa pangangalaga ng pinagkukunang-yaman: Likas-kayang Paggamit – tumutukoy sa paggamit ng mga yamang likas sa paraang makapagbibigay ang mga ito ng lubos na kapakinabangan ngunit hindi manganganib na maubos sa pamamagitan ng paggamit ng biological resource.

Wastong paggamit ng likas na yaman 1. WASTONG PAGGAMITNG LIKAS NA YAMAN 2.

Likas na yaman

Paano nga ba ang wastong paggamit ng Likas na Yaman?-pagbabawal ng pagtatapon sa mga tubigan ng basurang galing satahanan, pabrika at mga gusaling komersyal.-pagtatayo ng mga water treatment plant upang linisin ang mgamaruruming tubig mula sa mga pagawaan, pook alagaan ng mgahayop, tahanan at taniman.-pagtatanim muli ng.

Pangangalaga sa lika na yaman 1. nagsisikap ang bawat bansa na magamit at malinang nang maayos at wasto ang kanilang pinagkukunang yaman. Dito nakasalalay ang isang maunlad at matatag na kabuhayan, hindi lamang para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng buong sambayanan. pangangasiwa, paglinang, pagprotekta, at wastong.

paggamit ng renewable na yamang likas sa paraang ang mga ito ay hindi manganganib na maubos. 1. Hikayatin ang paggamit ng mga BIOLOGICAL RESOURCE ayon sa o paglabag sa batas ukol sa pangangalaga ng pinagkukunang yaman.

Isulat sa inyong papel kung anung batas ang napapaloob sa bawat sitwasyon. 1.

Download
Hindi wastong paggamit ng pinagkukunang yaman
Rated 5/5 based on 13 review